Eng Fäsch


Werkinformationen:

Titel:  Eng Fäsch („En[g, hs. Nachtrag] Fèsch.“, mit Untertitel: „Humorǐstische Soloscene“)

Komponist:  Laurent Menager

Text: Michel Lentz (1820‒1893); aus der Gedichtsammlung „Spâss an Iérscht“

Datum:  1881 (Veröffentlichung)

Besetzung:  Singstimme mit Klavierbegleitung

Einordnung:  Klavierlied

Textincipit:  „Ma ja, wât as, éch hun èng Fèsch“

Materialbeschreibung:

Typ:  Edition: Partitur, „Aus der Hémécht. Letzeburger Liddercher fir Gesank mat Klavěerbeglédonk“

Quellenart & Umfang:  Partitur, 2 S.

Format:  27,1 x 19,1 cm

Signatur:  BnL LM 2074/3